Transparència

La transparència és un dels principis fonamentals de l'actuació dels poders públics, en virtut de la qual l'Administració ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania pugui participar en els assumptes públics i controlar que l'Administració rendeixi comptes de la seva actuació. La transparència és, en definitiva, un instrument de control, alhora que una eina de comunicació i diàleg per als poders públics.

El funcionament transparent del Consorci de Residus i Energia de Menorca implica posar a l'abast de la ciutadania de l'illa, com a exercici de publicitat activa i de diàleg constant, la informació rellevant sobre la seva organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de la seva activitat, per tal de fer possible l'avaluació de les actuacions públiques i garantir un exercici i una gestió ètica i socialment responsables de la institució.

A continuació es pot consultar informació relativa a l'organització i el govern del CREM, dades pressupostàries, normativa, informació sobre els contractes, convenis i subvencions vigents de la institució, així com els serveis, objectius i deures el Consorci de Residus i Energia de Menorca.
 

 
 
 
Objectius
 
 
Pressupost 2021
 
 
Plantilla i organigrama
 
 
Representació del Consorci
 
 
Contractes, convenis i subvencions
 
 
Carta de serveis i normativa
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal