Moviment Banderes Verdes Menorca 2021

alt text

El Consorci de Residus i Energia i Ecovidrio impulsen una nova edició de la campanya estival de reciclatge de vidre Moviment Banderes Verdes, que té com a objectiu l'impuls del reciclatge d'envasos de vidre en els establiments hostalers de l'illa durant l'estiu de 2021.

La iniciativa compta amb la participació de 129 consistoris i més de 14.000 establiments hostalers de tot l'Estat i la seva finalitat és guardonar l'esforç de l'hostaleria local i l'activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l'estiu. El Consorci de Residus i Energia participarà com a representant de tots els municipis menorquins.

A Mennorca, un total de 327 restaurants, bars i cafeteries dels 8 municipis de l'illa s'han sumat a la iniciativa.

En què consisteix la campanya?

És una campanya de sensibilització i impuls del reciclatge de vidre en establiments hostalers de localitats costaneres. Els municipis o entitats locals participants de fins a cinc comunitats autònomes (Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia) podran obtenir una de les 8 banderes verdes que es lliuraran en finalitzar aquest estiu en base a una sèrie de criteris i objectius marcats:

1. L'augment de la quantitat d'envasos de vidre recollits durant l'estiu pel que fa a l'any anterior.
2. L'augment en el percentatge d'hostaleria local participant i la seva col·laboració per assolir els objectius.
3. La implicació dels consistoris i entitats participants en la difusió de la campanya entre l'hostaleria, la ciutadania i els seus visitants.

Si bé tots els municipis i entitats participants que millorin les seves marques de reciclatge han de ser reconeguts, només el municipi o illa que més compromís demostri aconseguirà la Bandera Verda d'Ecovidrio. A escala balear, serà una única bandera la qual es lliuri a aquell municipi o entitat que més vidre recicli.

Què farem durant la campanya?

Amb l'objectiu de superar la marca de tones de vidre reciclat a Menorca de la passada temporada, Ecovidrio realitzarà al llarg de l'estiu amb la col·laboració del Consorci de Residus i Energia una sèrie de visites i enquestes a cadascun dels establiments participants en la campanya per:

- Detectar necessitats de cada establiment en el reciclatge de vidre
- Assegurar una correcta dotació de mitjans per al reciclatge.
- Enviar contenidors de reciclatge en aquells casos que es consideri necessari
- Informar sobre la normativa en reciclatge de vidre
- Controlar el nivell d'ompliment dels contenidors i reportar incidències
- Animar els establiments a continuar amb les seves pràctiques en el reciclatge

A més, es duran a terme accions de conscienciació a través dels nostres mitjans de difusió.

Reciclatge de vidre a Menorca

L'estiu és una etapa clau a Menorca a causa de la incidència del turisme i l'augment del consum. Durant aquest període es recicla una tercera part de tots els residus recuperats anualment. A més, els hotels, restaurants i cafeteries són grans generadors de residus de vidre durant l'estiu i per tant, es converteixen en un sector determinant per a la transició cap a un model d'economia circular.

El 2020, els ciutadans de Menorca van reciclar fins a 2.572.320 de kg de residus d'envasos de vidre, la qual cosa suposa 26,9 kg/habitant.

Llegeix la notícia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Separa i veuràs!
Cada dia arriben de mitjana 150 tones de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà procedents dels contenidors de paper i cartó, vidre, envasos lleugers, fracció resta i orgànica per a la seva gestió diferenciada.
 

  • Només un 20% dels residus que arriben a la Planta de Milà ho fan de forma separada.
 
  • El 80% restant arriba en els contenidors de fracció resta per al seu tractament.
 
  • El 70% de la fracció resta es pot valoritzar mitjançant la separació automatitzada. El 30% restant ha de dipositar-se en l'abocador.
 
  • En aquest 30% que acaba a l'abocador hi ha materials i residus que no han pogut valoritzar-se, però que podrien haver estat separats en origen per al seu reciclatge. 
 

Separar en origen és reduir aquest percentatge que acaba a l'abocador

Què és la separació en orígen?

La separació en origen és la pràctica quotidiana a partir de la qual es discriminen els materials que poden ser reutilitzats o reciclats d'aquells que no. És la base sobre la qual es fonamenta la gestió eficient dels nostres residus.

Requereix la participació de tota la ciutadania. Com millor sigui la separació en origen, major serà la quantitat de materials recuperats per a la seva valorització.

L'Àrea de Gestió de Residus i la seva planta de tractament gestiona els residus de manera diferenciada, però no tot pot ser recuperat sense la contribució ciutadana!

Per què és important separar els residus abans que arribin a les plantes de tractament?

Hi ha certs residus que si no se separen a casa després del seu ús i acaben barrejats en el contenidor de la fracció resta, no poden ser objecte de reciclatge i valorització, i han de dipositar-se en els nostres abocadors. Si l'objectiu és recuperar la major quantitat possible, hem de separar en origen.

En què ens beneficia la separació en origen?
 

  1. Redueix el consum de recursos naturals i les emissions. Produir amb materials reciclats redueix l'extracció de matèries primeres, i requereix menor energia que fabricar amb materials verges, de manera que reduïm el nostre impacte mediambiental.
 
  1. Es redueix la quantitat de residus destinats a l'abocador. Separar els residus fa que aquests vagin directament a reciclatge.
 
  1. Es redueixen costos de gestió, que repercuteixen en la nostra factura. La gestió de residus sempre té un cost, però aquest es redueix en reciclar, i suposa un estalvi econòmic que afecta a tots.La nova planta de residus de Milà

La nova planta de tractament de Milà tracta mitjançant diferents línies mecàniques la fracció resta i els envasos lleugers, separant i recuperant el 70% i el 90%, respectivament, per a la seva valorització i reciclatge; el paper, cartó i vidre, embalant el material per al seu reciclatge posterior; i la fracció orgànica i les restes vegetals que es transformen en compost.

El resultat final és la valorització i reciclatge dels següents materials: bioestabilizat, compost, plàstic natural, plàstic de color, PET, Film, plàstic mescla, envasos metàl·lics, alumini, tetrabrics, vidre, paper i cartó.


Ajuda'ns a valoritzar els nostres residus. Separa i veuràs!

Més informació

 
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal