DRETA

Es Castell tindrà la primera planta d'energia fotovoltaica amb participació ciutadana de Menorca

L’Ajuntament des Castell i el Consorci de Residus i Energia de Menorca fan una aposta per un canvi de model energètic i de transició energètica

La directora insular de Reserva Biosfera, Irene Estaún, l’enginyer tècnic del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Rafa Muñoz, el batle des Castell, Lluís Camps, i el primer tinent de batle, Florencio Conde, han presentat aquest matí l’avantprojecte per a la construcció d’una planta d’energia fotovoltaica al costat del dipòsit regulador i l'estació de tractament d’aigua potable de Trepuconet.

Actualment, la parcel·la que llinda la planta actual del dipòsit d’aigua, que ocupa 2.219 m2, té una superfície aproximada de 21.346 m2. Donades les necessitats futures del servei municipal d’abastiment d’aigua potable es reserven 3.000 m2 per a una possible ampliació de les instal·lacions, pel què així restarien disponibles uns 18.000 m2 que es poden fer servir per a la implementació d’una planta de generació d’energia fotovoltaica.

Aquesta nova planta fotovoltaica permetria, atenent els nivells de radicació disponibles a l’emplaçament, la generació d’uns 2.507.184 kWH/any. Aquesta quantitat equivaldria al 44% de la producció mitjana del parc eòlic de Milà i equivalent a la demanda elèctrica anual de 716 famílies. També permetria reduir l’emissió de CO2 en 2.301,6 tones/any, l’emissió de Nox en 17,7 tones/any, l’emissió de SO2 en 32 tones/any i l’emissió de partícules i escòries en 185,3 tones/any.

Dit d’una altra manera, implicaria que l’11,7% de l’energia elèctrica consumida per al municipi quedaria cobert per la generació de la planta, compensaria tota la demanda d’energia elèctrica de les diferents infraestructures municipals (fins a 3,6 cops), i contribuiria a una reducció de les emissions contaminants de la Central Tèrmica del Port de Maó que afecten directament al municipi.

Es preveu que el cost d’implantació de la planta suposaria un cost aproximat de 1.660.000 € i s’amortitzaria a 20 anys vista. Es poden esperar uns ingressos anuals per venda d’energia superiors als 127.000 € per any i els costos anuals d’operació i manteniment d’aquest tipus d’instal·lació representarien entre el 10% i el 15% dels ingressos, entre 12.700 i 19.000 € per any.

D’aquesta manera, el Consell Insular i el Consorci de Residus i Energia de Menorca segueixen avançant amb l’aposta de la generació d’energies netes i segueixen fent passes cap a la transició energètica, cap a un model basat en les energies renovables.
 


Maó, 1 d’agost del 2018
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal