DRETA

Reportatge del setmanari El Iris sobre els tallers de compostatge

A Menorca més d'un terç, al voltant d'un 40%, del que hi ha a les bosses de fems de residus domèstics mescla que surten de les cases cap als contenidors del carrer són de matèria orgànica, que vol dir que en generam més de mig quilo per persona i dia aproximadament. Aquestes restes orgàniques van a la planta de Milà amb tots els residus de rebuig (i d'altres) de dins la bossa, i és molt difícil i costós que es tornin a reutilitzar.
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal