DRETA

Residus


Els residus són l’altra cara de la moneda de l'actual societat de consum. Cal no pensar-hi com una inutilitat o una murga, sinó com una passa més de la cadena de producció i consum: són valuosíssimes matèries primeres i, per tant, hi hem de donar la importància que es mereixen.

D'altra banda hem d'assumir que tots/es som una peça clau d'aquesta cadena de consum, i per això hem de participar de manera activa en la gestió dels nostres residus complint amb la següent jerarquia de principis:

- Reduir: Reduir el nostre consum i minimitzar el residu que es produeix.
- Reutilitzar: Intentar donar distintes utilitats a un mateix producte per augmentar-ne la vida útil i disminuir el consum de nous materials.
- Reciclar: Seleccionar els residus en origen en les diferents fraccions per possibilitar-ne el reciclatge.
 
 
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal