DRETA
DefinicióEstadístiquesOn tirar-ho?Procés reciclatge PET

Com es recicla el PET?

El politereftalat d'etilè, polietilentereftalat, polietilè tereftalat o PET és un tipus de polímer termoplàstic, o vulgarment una mena de plàstic, que s'obté per síntesi a partir del petroli. Es tracta d'un material reciclable però no biodegradable, molt utilitzat en envasos de begudes i tèxtils.

Els envasos d'aquest material que són dipositats als contenidors grocs de Menorca arriben a la planta de triatge de Milà on són classificats i embalats pel seu enviament a empreses de reciclatge.
Una de les plantes de reciclatge de PET que tenim més properes és CLEAR PET a Alzira, València, que alguns representants del Consorci van poder visitar el passat 4 d'octubre.

L'empresa CLEAR PET neix de l'experiència d'un grup de professionals experts en la gestió de residus plàstics i amb una llarga trajectòria en el sector. Amb una plantilla de més de 50 persones, tracta de 24.000 a 25.000 tones de PET l'any, treballant cinc torns diaris, 365 dies l'any. 

El guia de la nostra visita va ser el director de producció de l'empresa, Francisco Llopis, qui ens va anar explicant les diferents parts del procés que es requereixen per transformar els bòtils de plàstic PET a escames de PET LIGHT BLUE, producte final que servirà per fer nous envasos de plàstic PET.

1. Des de les oficines de la planta es pot veure una gran extensió de bales procedents de diferents plantes de triatge d'Espanya, les quals primerament es desfermen i llavors es desfan a un ritme de 4 tones/hora.  


2. Acte seguit els bòtils desfets passen per un imant per retirar les parts metàl·liques i per un rascador d'etiquetes.

 

 

3. La primera selecció dels bòtils es realitza a través d'un separador balístic que els separa en funció de la seva mida, densitat i forma (rodants i no rodants).

 

4. A continuació es realitza una segona separació per tipus de material mitjançant infrarrojos, i per color mitjançant visió artificial. És en aquest moment quan les línies de procés es dupliquen i es realitza un primer control de qualitat manual. Aquesta duplicitat de línies és molt important per no aturar la planta davant possibles avaries o manteniments programats.

5. Ambdues línies de procés es dirigeixen a un molí via humida on els bòtils es trituren i es realitza el primer rentat del material.

 

6. El producte resultant es bufa i es dirigeix a l'inici de la cinta de neteja on primerament se separen les etiquetes i els taps per flotació. Els taps únicament se centrifuguen i s'emmagatzemen per a la seva venda, atès que es tracta d'un material amb molta sortida que es pot arribar a pagar a 200 €/tona de mitjana.

7. A continuació el material passa per dues etapes de rentat a 85-90ºC i centrifugat. En el rentat s'utilitza detergent i antiespumant, que és eliminat a l'esbandit. L'aigua és filtrada i recirculada en el procés, mentre que el llot residual, aproximadament unes 40 tones/mes amb un 50% d'humitat, són destinades a compostatge.

8. Finalment es fa un control de qualitat de cada sac de 1.000 Kg d'escames de PET LIGHT BLUE, per determinar la puresa del material prèviament a la seva comercialització.

   

Les escames de PET LIGHT BLUE s'extrusionen per fabricar bobines de làmina de PET que serà el material base per produir nous envasos de PET.
 


 
 


 


 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal