DRETA

Tauler d'anuncis

 
  • Petició d'oferta per al contracte menor de redacció de projecte executiu i estudi de seguretat i salut d'una instal·lació de generació elèctrica amb tecnologia fotovoltaica i de les seves infraestructures d'accés a la xarxa de distribució de 15 Kv (obres, instal·lacions i activitats) i la tramitació administrativa de totes les llicències i autoritzacions sectorials corresponents.
- Oferta
Informe
- Plànols
- Fitxes Cadastre: 1, 2, 3
- Presentació
- Resum informatiu
 
  • Procediment de selecció de personal per a la creació d'una borsa de treball de graduats/des en enginyeria per desenvolupar tasques relacionades amb projectes d'energia i eficiència energètica (termini presentació de sol·licituds:fins el 21 de juny).
Resolució del procediment. Data de publicació: 06/11/2018
- Acta tribunal. Llistat definitiu i puntuacions. Data publicació: 05/11/2018
- Acta tribunal. Llistat provisional i puntuacions. Data publicació: 05/10/2018
- Convocatòria prova teòrica. Data publicació: 28/08/2018
- Llista definitiva admesos i exclosos. Data publicació: 07/08/2018
- Convocatòria prova llengua catalana. Data publicació: 20/07/2018
Llista admesos i exclosos. Data publicació: 19/07/2018
- Publicació BOIB
- Consulta les bases

 
  • Procediment de selecció de personal per a la creació d'una borsa de treball de tècnics per desenvolupar tasques relacionades amb la gestió de residus (termini presentació de sol·licituds: fins el 9 de novembre). 
- Llistat admesos i exclosos. Data publicació: 07/12/2018
- Plantilla sol·licitud admissió
- Publicació BOIB. Data publicació 18/10/2018
- Resolució Recurs. Data publicació. 18/10/2018
- Consulta les bases modificades. Data publicació: 11/10/2018
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal