DRETA
DefinicióOn tirar-ho?

Restes vegetals


Els residus vegetals són els residus procedents dels treballs de jardineria i poda de major dimensió i tipus llenyós.

Recordau:

Les restes vegetals es tracten per obtenir compost, un adob natural del qual s'obtenen els següents beneficis:
- Incrementar l'aportació de matèria orgànica, la biofertilitat i millora de l'estructura i retenció hídrica del sòl.
- Afavorir la retenció de carboni del sòl.
- Disminuir l'erosió i degradació del sòl, cosa que reverteix els processos de desertificació.
- Estalvi energètic, mediambiental i econòmic, ja que el compost substitueix els fertilitzants químics.

Consultau les característiques del compost

  

 
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal