DRETA
DefinicióOn tirar-ho?

Residus de construcció i demolició


Els residus de construcció i demolició són els que es generen a una obra de contrucció i/o demolició.

Aquests residus estan constituïts per materials ceràmics, formigó, pedra, arena, grava, àrids, fusta, vidre, plàstic, metalls, guix, paper i altres.
 

La regulació dels residus de construcció i demolició a l’illa de Menorca es pot diferenciar en dos blocs en funció de si els esmentats residus procedeixen d’una obra major o d’una obra menor:


Obra major

Els productors de RCD estan obligats a presentar a l’Ajuntament en el moment d’obtenir la llicència municipal:

a) Un contracte formalitzat amb una planta de tractament de RCD autoritzada.
b) Un estudi de gestió de RCD juntament amb el projecte.
c) Una fiança del 125 % dels costos corresponents a una adequada gestió dels residus generats en l’obra per mitjà del certificat de l’autor del projecte i/o valorització efectuada per l’Administració.

L’Ajuntament per la seva part disposa d’aquesta fiança com a eina de control, ja que la fiança es torna després del final d’obra, una vegada que s’ha justificat una correcta gestió dels RCD.

Obra menor

Els RCD generats a una obra menor s'han de portar a la deixalleria, o bé a les plantes de tractament de RCD.


 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal