DRETA
UbicacióGestors

Centres de residus perillosos


Les instal·lacions de Menorca que recullen residus perillosos, a part de les deixalleries, són les següents:

Podeu consultar tots els gestors autoritzats de les Illes Balears en el següent enllaç: Gestors autoritzats de les Illes Balears

Gestors autoritzats de Menorca
Nom Codi LER Residu
Triatges Menorca 080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
  080317 Residus de toner d'impressió que contenen substàncies perilloses
  130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
  150110 Evasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
  150202 Absorbents, materials de filtració ( inclosos els filtres d'oli no especificats en altra categoria ), pedaços de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses
  160210 Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per aquests, diferents dels especificats al codi 16 02 09
  160211 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC, HFC
  160212 Equips rebutjats que contenen amiant lliure
  160213 Equips rebutjats que contenen components perillosos, diferents dels especificats als codis 160209 a 160212
  + consulta més residus
Excavacions Moll 030104 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de particules i xapes que contenen substàncies perilloses
  070104 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics
  130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
  150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
  150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminada per substàncies perilloses
  160107 Filtres d'oli
  160111 Sabates de frens
  160113 Líquids de frens
  160114 Anticongelants que contenen substàncies perilloses
  160601 Bateries de plom
  consulta més residus
Reciclatges Son Salomó 130204
130205
Olis minerals clorats i no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
  160104 Vehícles al final de la seva vida útil
  160107 Filtres d'oli
  160601 Bateries de plom
  160602 Acumuladors de NI-CD
  160603 Piles que contenen mercuri
  200121 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
     
Alarcón Cuadros 130205 Olis minerals no clorats de motos, de transmissió mecànica i lubricants
 
  140603 Altres dissolvents i mescles de dissolvents
  150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o contaminats per aquestes
  150202 Abosrbents, materials de filtració ( inclosos els filtres d'oli no especificats en altra categoria ), pedaços de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses
  160104 Vehicles al final de la seva vida útil, filtres d'oli, bateries de plom...
  160107 Filtres d'oli
  160113 Líquids de frens
  160114 Anticongelants que contenen substàncies perilloses
  160106 Bateries de plom
  160807 Catalitzadors usats contaminats amb substàncies perilloses
     
Caritas Diocesana 080312 Residus de tintes que contenen substàncies perilloses
  080317 Residus de toner d'impressió que contenen substàncies perilloses
  150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
  160211 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, HCFC,HFC
  160213 Equips rebutjats que contenen components perillosos, diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212
  160215 Components perillosos retirats d'equips rebutjats
  160601 Bateries de plom
  160602 Acumuladors de NI-CD
  consulta més residus
Frama 080111 Residus de pintura i vernissos que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
  130205 Olis minerals no clorats de motor, transmissió mecànica i lubricants
  130402 Olis de sentines recollits en els molls
  150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
  150111 Envasos metàlics, inclosos els recipients a presió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa
  150202 Absorbents, materials de filtració ( inclosos els filtres d'oli no especificats en altra categoria), pedaços de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses
  consulta més residus
ITEB 150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o contaminats per aquestes
  070413 Residus sòlids que contenen substàncies perilloses
  080111 Residus de pintures i vernissos que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
  090111 Càmeres d'un sol ús amb piles o acumuladors inclosos als codis 160601, 160602 o 160603
  110198 Altres residus que contenen substàncies perilloses
  130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants
  150202 Absorbents, materials de filtració ( inclosos els filtres d'oli no especificats en altra categoría ), pedaços de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses
  200119 Plaguicides
  200126 Olis i grasses diferents dels especificats en el codi 200125
  200127 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
     
Metalls can López 160601 Bateries de plom


 

 

 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal