DRETA

Adjudicació provisional del contracte del servei públic de recollida selectiva


La mesa de contractació constituïda per a l’adjudicació del servei públic de recollida selectiva de vidre, paper/cartó, envasos lleugers i plàstics agrícoles i el seu transport fins a l’Àrea de Gestió de Residus de Milà es va reunir el dimarts 5 de març per proposar l’adjudicació provisional del nou contracte a l’empresa CONTRATAS Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES MENORCA, SL, després de desestimar les al·legacions presentades per tres de les set empreses/UTE que van presentar oferta.

L’oferta presentada per CONTRATAS Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES MENORCA, SL ha estat valorada, mitjançant el corresponent informe tècnic, com la més avantatjosa tècnicament i econòmicament, amb una puntuació total de 98,09 punts.

Al fet de ser l’oferta econòmica més avantatjosa, 958.912,29 € anuals sense IVA, s'hi han de sumar un seguit de millores com són:

- L’increment del nombre mínim de treballadors adscrits al servei: 2 conductors a jornada completa durant tot l'any, 3 conductors amb contracte temporal de 7 mesos i 5 ajudants amb contracte temporal de 7 mesos.
- L’increment del nombre mínim de vehicles i/o mitjans auxiliars de nova adquisició adscrits al servei: 4 camions de 16 t.
- L’increment del nombre de contenidors subministrats anualment en 50 unitats.
- La disponibilitat de 10 autocompactadors per optimitzar el servei.

Amb la propera posada en funcionament del nou servei, es pretén millorar amb escreix les prestacions del servei actual gràcies a la modernització dels equips i a un equip humà de fins a 23 persones en temporada alta.

 

logo menorcarecicla 
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal