DRETA

Contractació del servei de recollida selectiva


El 9 de juliol de 2009 els membres de la Junta de Govern del Consorci RUE van aprovar l'expedient de contractació de la gestió del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartó, envasos lleugers i plàstics agrícoles i el seu transport fins a l'Área de Gestió de Residus de Milà, per un període de deu anys i un pressupost anual, millorable a la baixa, de 1.133.678,33 €, el qual pretén millorar i donar continuïtat al servei de recollida selectiva que es presta de manera conjunta a tots els municipis de l'illa des de l'any 1999.

Amb la renovació d'aquest servei el Consorci pretén fer un salt qualitatiu i quantitatiu en el servei de recollida selectiva que es presta a Menorca, i continuar sent capdavanters en la protecció del medi ambient.

Una dada que constata aquest fet és que, de tots els residus sòlids urbans generats a Menorca anualment, un 21,75% són reciclats i un 32,99% compostats. A l'Estat espanyol les dades anteriors es situen en un 13% i un 17% respectivament, dades que reflecteixen que Menorca supera amb escreix la mitjana nacional de reciclatge de residus reciclables i compostables.
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal