DRETA

Residus domèstics mescla


Són tots els residus que no es poden dipositar als contenidors de recollida de paper i cartó, envasos de plàstic, brics i llaunes, vidre, oli vegetal i matèria orgànica i tampoc es poden portar a les deixalleries ni reutilitzar-se, com els següents:

- pols, restes d'agranar
- bolquers, compreses
- fregalls
- burilles, etc.

 Recordau:

- Intentau minimitzar els residus a dispositar en aquests contenidors.
- Separau els teus residus al màxim perquè puguin ser reutilitzats o reciclats.

 
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal