Pla eficiència energètica


L’any 2002, el Consell Insular de Menorca comença la implantació del Pla d’eficiència energètica en els municipis de l’illa, que posteriorment serà coordinat pel Consorci de Residus. Aquest pla pretén reduir el consum d’energia millorant l’eficàcia energètica, i protegir així el medi ambient i afavorir l'estalvi econòmic.

El Pla d'eficiència energètica s’ha centrat en l’enllumenat públic de l’illa i s’ha anat desenvolupant en tres fases. Aquest pla reverteix positivament en una reducció del consum energètic i en una disminució de la contaminació lumínica.
 
Objectius:
- Reducció del consum energètic de l’enllumenat públic de Menorca.
- Estalvi en el rebut elèctric de l’enllumenat.
- Millora en l'eficiència energètica i lumínica de les instal·lacions de l’enllumenat.
 


Com s'aconsegueix:

- Substitució de lluminàries poc eficients per lluminàries de vapor de sodi.
- Anteriorment les lluminàries eren de gas de mercuri, molt més contaminant i menys eficaç (la llum que emeten no és tan intensa com la de les lluminàries de vapor de sodi).
- Canvi de les antigues lluminàries per lluminàries amb un disseny eficaç.
- Les lluminàries que trobàvem als carrers perdien cap al cel gran part de la llum emesa. Actualment, un disseny eficaç millora l’eficiència lumínica: la llum ha de ser dirigida cap al terra per evitar la dispersió cap al cel.
- Col·locació de rellotges astronòmics, que controlen l’encesa i l'apagada de les instal·lacions. Amb això s'evita que entrin en funcionament quan encara hi hagi llum solar.


Resultats:

- Substitució de 2.471 punts de llum.
- Instal·lació de 75 rellotges astronòmics.
- Reducció del consum anual de l’enllumenat públic de 1.000.000 kWh/any.
- Millora energètica de fins a un 400%.
- Reducció del fluix emès cap a l’hemisferi superior estimat en 5.000.000 de lúmens.


Gràcies a les actuacions previstes pel Pla d’eficiència energètica en l’enllumenat públic municipal, Menorca es situa al capdavant en la reducció de la contaminació lumínica a escala nacional.

 

 
 
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal