Parc eòlic: descripció del parc eòlic

 
El parc eòlic de Menorca està constituït per quatre aerogeneradors model MADE AE-59 de 800 kW.
Aquestes màquines tenen una alçada total de 79,5 m, i una alçada de torre de 50 m, longitud d’aspa de 27,5 m i diàmetre d’aquesta de 59 m.
Tenen un pes de 87 t i alguns dels seus cargols poden arribar a pesar fins a 200 kg.
Cada aerogenerador està constituït per un peu, sobre el qual es sustenta la naveta, en la qual s’insereix la boixa amb les pales.


Tant la naveta com les pales es poden orientar en funció de la direcció del vent, amb la finalitat d’optimitzar el procés. Les pales poden arribar a girar fins a 87º, anomenada posició bandera, que és com es disposa en posició d’aturada. A més, a cada aerogenerador hi ha dos anemòmetres col·locats a sobre de la naveta (per orientar l'aerogenerador segons la direcció del vent) i parallamps a les puntes de les pales.

Entre els molins 2 i 3 hi ha una estació meteorològica que recull les dades de temperatura, pressió, direcció del vent... Aquestes dades són gravades cada 10 minuts segons la normativa.

El parc té instal·lada una potència de 3,2 mW, és a dir 800 kW per cada molí, i una producció prèvia de 7040 mWh/any.

La gestió i el control del parc es basa en un sistema de monitoratge i telegestió que permet supervisar en temps real l’estat general del parc i la seva problemàtica. Aquest sistema fa possible que des d'un ordinador portàtil es pugui accedir a l’ordinador de control del parc, observar el funcionament de qualsevol dels molins i fins i tot donar ordres, com l’aturada o la posada en marxa dels molins.

Aquest sistema pot enviar missatges SMS als telèfons mòbils del supervisor del parc i del personal de manteniment, per avisar de problemes greus o anomalies, que requereixen la presència d’un tècnic/a.

La vida útil del parc es calcula que serà de vint anys i que als dotze anys serà amortitzada la inversió.
 

 
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal