Eficiència energètica


Des del Consorci es pretén afavorir polítiques que promoguin una millor utilització de l’energia: fomentar comportaments, mètodes de treball i tècniques de producció que consumeixin menys energia i, per tant, siguin mediambientalment sostenibles.

Reducció del consum energètic

La reducció del consum energètic es tradueix en:

- Disminució del consum de recursos per a la producció d’energia.
- Reducció de les emissions contaminants derivades de la producció energètica.
- Estalvi econòmic. 
 
Reducció de la contaminació lumínica

La reducció de la contaminació lumínica suposa:

- Preservar la foscor de la nit d’acord amb la Declaració Universal dels Drets de les Generacions Futures (UNESCO):”Les persones de les generacions futures tenen dret a una terra indemne i no contaminada, incloent el dret al cel pur”.
- Protegir el mediambient nocturn disminuint la pertorbació d’hàbitats naturals.
- Reduir l’enlluernament a usuaris de vehicles, amb la qual cosa augmenta la seguretat viària.
- Impedir l’enlluernament del trànsit marítim i aeri.
- Evitar molèsties al veïnat.
- Permetre l’observació astronòmica.
 

 

 
 
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal