DRETA

Objectius


Els principals objectius que persegueix el Consorci són:


- L'estudi, la programació i la gestió del tractament, de manera selectiva, dels residus urbans no perillosos de l'illa de Menorca. 
- El foment de la reducció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut de les persones.
- Garantir l'equilibri econòmic de les aportacions municipals.
- La regulació de les condicions dels tipus de residus que poden ser rebutjats.
- L’establiment de convenis amb els diferents ens consorciats per a la prestació de serveis de recollida de residus.
- La promoció, execució i explotació de tots els projectes i programes relacionats amb les energies renovables, alternatives i no contaminants.
- L’aplicació de polítiques que promouen mesures d’eficiència energètica i reducció de la contaminació lumínica.
- La creació de les infraestructures necessàries per al desenvolupament de les activitats anteriors així com l'assessorament i elaboració de projectes.
-
Qualsevol altre objectiu que reverteixi en una millora de la qualitat mediambiental de l'illa de Menorca, i així ho convenguin els seus ens consorciats.

 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal