DRETA

Estructura


El Consorci està constituït pel Consell de Menorca més els vuit municipis de l'illa.
Els seus òrgans de govern són el president i la Junta de Govern.
La Junta de Govern és l’òrgan superior del Consorci i està integrada per tots els seus associats.

Els òrgans de govern del Consorci són els següents:  

President/a: El/la president/a ha de ser el/la que exerceixi l'esmentat càrrec en el Consell o el/la conseller/a en qui delegui.
Junta de Govern: Està integrada per tots els associats, tant nats com adherits.

A dia d'avui el Consorci està constituït pels membres que es citen a continuació: 
Maite Salord Ripoll, presidenta
Mª del Mar López Corral, representant de l'Ajuntament d'Alaior
Andreu Cardona Mir, representant de l'Ajuntament de Ciutadella
- Gonçal Seguí Chinchilla, respresentant de l'Ajuntament des Castell
- Ramón Verdú Navarro, respresentant de l'Ajuntament des Migjorn Gran
Gabriel Janer Riudavets, representant de l'Ajuntament de Ferreries
Conxa Juanola Pons, representant de l'Ajuntament de Maó
- Eulàlia Garriga Rosselló, representant de l'Ajuntament des Mercadal
M. Carolina Marquès Portella, representant de l'Ajuntament de Sant Lluís
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal